25/03/2024

Wil jij de steden en gemeenten uit Zuid-West-Vlaanderen actief ondersteunen bij het voeren van een strategisch energiebeleid? Heb je zin om bij te dragen aan maatschappelijk relevante projecten en je tanden te zetten in innovatieve projecten rond hernieuwbare energie en groene warmte? Dan ben jij de projectmanager lokale energieprojecten die we zoeken! 

Intercommunale Leiedal bouwt haar team Ruimte & Leefomgeving uit met een 

Medewerker lokale energieprojecten 

De context 

Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die een regio van dertien steden en gemeenten dynamisch en duurzaam helpt uit te bouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven. We doen dit vanuit een professionele dienstverlening aan de steden en gemeenten, publieke projectontwikkeling met maatschappelijke meerwaarde en streekontwikkeling. We gaan voluit voor transitie op het vlak van bereikbaarheid en nabijheid, leefbaarheid, ondernemen, ruimte- en klimaatneutraliteit en digitalisering. 

In Zuid-West-Vlaanderen streven de steden en gemeenten naar een CO2-reductie van 40% tussen 2005 en 2030. Ze engageerden zich via het Lokale Energie- en Klimaatpact dat de Vlaamse overheid in 2021 afsloot. En met de Regionale Energiestrategie hebben we becijferd hoe de regio die doelstellingen kan halen. Nu komt het erop aan deze doelstellingen waar te maken en het actieplan tot uitvoering te brengen. De dertien steden en gemeenten werken samen met Leiedal aan de realisatie van concrete projecten. 

Leiedal zet in op het verwerven van Europese en Vlaamse subsidies voor projecten, bijvoorbeeld rond energiegemeenschappen, warmtenetten en patrimoniumrenovatie. In dergelijke projecten wordt samengewerkt met verschillende partners, Europees en/of Vlaams. Maar bovenal moeten deze projecten meerwaarde creëren voor de regio. 

Jouw functie 

Als projectmedewerker energie geef je uitvoering aan concrete (subsidie)projecten om de regio klimaatneutraal te maken. Je bent een allrounder die projecten op een inhoudelijk vlak verdiept. Ze worden geïmplementeerd in samenwerking met de steden en de gemeenten en met collega’s. 

Leiedal is betrokken bij verschillende (subsidie)projecten rond duurzame energie en energie-efficiëntie. Dit is vaak in nauwe samenwerking met de steden en gemeenten en meestal in samenwerking met andere projectpartners. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de projecten, en moet dus vertrekkend van deze doelstellingen komen tot realisaties op het terrein. Afhankelijk van je expertise, competenties en ervaringen zal je op een aantal van deze projecten ingezet worden: 

– De realisatie van warmtenetten in Zuid-West-Vlaanderen. De processen voor de ontwikkeling van warmtenetten zijn complex en vergen een goede afstemming tussen het lokale bestuur en belangrijke stakeholders (afnemers, energieproducent, distributie van warmte/koude). Je faciliteert het samenwerkingsproces, detecteert knelpunten en zoekt oplossingen om deze weg te werken. Je hebt een brede benadering, met voeling voor het technische-energetische, economische, maatschappelijke en juridische. 

– De ontwikkeling van energiegemeenschappen als instrument voor een hogere betrokkenheid van burgers, kmo’s, lokale besturen en andere organisaties in de energietransitie. Je kan zelf concrete projecten begeleiden, bijvoorbeeld voor het uitwerken van een energiegemeenschap die instaat voor het beheer van een warmtenet in een nieuwe woonontwikkeling. Dit betekent dat je oog hebt voor de organisatorische en de economische dimensie en dit eenvoudig maar doeltreffend vormgeeft. Een ander voorbeeld is het ondersteunen van projecten rond het delen van energie uit zonnepanelen op een openbaar gebouw met burgers in energiearmoede. 

– Verduurzaming van openbare gebouwen, onder andere door in te zetten op databeheer en energiemanagementsystemen die het mogelijk maken om het verbruik beter af te stemmen op energieproductie of energieprijzen. Maar eveneens door steden en gemeenten te ondersteunen bij een aanpak van investeringen in no-regretmaatregelen, hernieuwbare energieproductie, de principes van een rollend capaciteitsfonds of slimme laadsystemen. 

Er wordt positief samengewerkt met projectpartners en je verzorgt de administratief-financiële huishouding. Als projectverantwoordelijke vertegenwoordig je Leiedal binnen het projectconsortium en bij steden en gemeenten. Je werkt hiervoor nauw samen met collega’s. Je wordt ondersteund door de teamcoach en door collega’s. 

Je bent de perfecte aanwinst voor ons team, want: 

• Je bent een allrounder met voeling voor energieprojecten in de brede zin van het woord. Dat laat je toe om binnen een complexe context de knelpunten te identificeren (technisch, juridisch, businesscase, organisatorisch…) en samen met een team oplossingen te zoeken voor de realisatie op het terrein. 

• Je hebt zin om bij te dragen aan maatschappelijk relevante projecten en de tanden te zetten in innovatieve projecten. 

• Je kunt projecten opstarten, leiden, managen en die tot een goed einde brengen. 

• Je bent een netwerker in een sector met veel verschillende actoren. 

• Je bent leergierig, gericht op resultaat en kwaliteit, en staat open voor verandering. 

• Je hebt zin voor initiatief, klantgerichtheid en besluitvaardigheid. 

• Je bent communicatief en kunt goed in teamverband werken. 

• Je beschikt over vaardigheden om stakeholders (beleidsmakers, medewerkers van steden en gemeenten, (energie)bedrijven, burgers…) te betrekken en te overtuigen. 

• Je bent flexibel in de organisatorische context en het besluitvormingsproces van lokale overheden. 

• Je kunt zelfstandig werken en proactief te werk gaan. 

Het potentieel om in bepaalde competenties te groeien, wordt meegenomen om de geschiktheid voor de job te bepalen. 

De voorwaarden 

• Je hebt minimaal een masteropleiding of een bacheloropleiding met voldoende relevante werkervaring. 

• Kennis van of ervaring met het opzetten van energieprojecten of begeleiden van complexe processen is een meerwaarde, evenals kennis warmtenetten, energiemanagementsystemen, energiegemeenschappen of openbare gebouwen. 

• Je benadert projecten vanuit een bredere scope. Je hebt voldoende aandacht voor het vormgeven van de processen die tot een succesvol resultaat leiden. 

• Je begrijpt de context van het werken met en voor lokale overheden of bent bereid die kennis te verwerven. 

• Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels. 

• Je beschikt over een rijbewijs B. 

Ons aanbod 

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s, een doorgedreven opleiding en permanente bijscholingsmogelijkheden. 

Wij bieden jou: 

• Een uitdagende en afwisselende job. 

• Een projectovereenkomst voor onbepaalde duur in voltijds dienstverband. 

• Glijdende werktijden en een gunstige verlofregeling om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen. 

• Een aantrekkelijke verloning in overeenstemming met je opleiding en ervaring. 

• Wettelijk vakantiegeld en dertiende maand. 

• Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groepsverzekering, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het woon-werkverkeer via het openbaar vervoer, een onkostenvergoeding voor smartphone en een abonnement voor telefonie- en dataverkeer. 

• Een gezonde werkomgeving, een Werkgroep Ontspanning Personeel (WOP) en andere initiatieven die voor een collegiale sfeer binnen de organisatie zorgen. 

De selectieprocedure 

Je bent beschikbaar op volgende dagen: 

• Vrijdag 24/05/2024 vanaf 17u: schriftelijke en mondelinge selectieproef 

• In de week van 03/06/2024: online assessment 

• In de week van 10/06/2024: diepte-interview (het assessmentcenter neemt hiervoor contact met je op) 

• Vrijdag 28/06/2024: gesprek met de personeelsdelegatie en beslissing tot aanwerving door de raad van bestuur 

Interesse? 

Stuur je kandidatuur ten laatste op 12/05/2024 om 12 uur via de sollicitatiebutton.

Type
Voltijds
Online tot:
mei 12, 2024
Sector
Intercommunale
Locatie
Kortrijk